top of page

Tjänster för klimakteriet

Som specialistläkare med fokus på klimakteriet vet vi att det finns en hel palett av metoder för att kunna hjälpa varje unik patient till att må bättre. Genom lång erfarenhet har vi på Noonakliniken samlat spetskompetens inom de områden som ger patienten en positiv utveckling. 

 

Noonaklinikens roll är utifrån gynekologens perspektiv att guida dig som patient till de områden och behandlingar som ger dig vetenskapligt bevisad och upplevd effekt. 

Behandlingsområden

Effektiv metod för att hantera klimakteriets upplevda symptom

Positiv påverkan för välbefinnandet under klimakteriet

Fungerande metod då hormonbehandling ej är lämplig 

Tydlig minskning av upplevda problem

En stor flora av preparat som kan ge positiv upplevd effekt

Minskad sexlust samt uttorkade slemhinnor kan avhjälpas

Hormoner

Hormonbehandling i klimakteriet kallas också för “menopaus hormon terapi”, MHT. Det är klart fördelaktigt om MHT startas så tidigt som möjligt och gärna så nära menopaus som möjligt. Att starta med MHT efter 60 års ålder eller mer än 10 år efter sista mensen är inte att rekommendera. Man har då sett en ökad risk för bla hjärt-kärlsjukdom, tex stroke. Startar man tidigare än så överväger i stället hälsofördelarna:

  • ger bäst symptomlindring

  • minskad dödlighet

  • skydd mot hjärt-kärlsjukdom

  • minskar risken för tjocktarmscancer

  • motverkar förlust av benmassa

 

Risker gällande hormonbehandling

Det finns en mycket liten riskökning för bröstcancer vid kombinerad östrogen och gestagen/progesteron behandling om den fortgår under många år. 

Risken för djup ventrombos är något ökad första två åren med östrogen i tablettform, dock finns det ingen ökad risk vid behandling med plåster, spray eller gel.

Vid följande tillstånd är MHT inte lämpligt: 

  • Oklar vaginal blödning – tills den är utredd.

  • Tidigare genomgången eller aktiv bröstcancer

  • Aktuell djup ventrombos eller blodpropp i lungorna

  • Aktuell eller tidigare hjärt-kärlsjukdom som kärlkramp, stroke eller hjärtinfarkt

  • Allvarlig gall- eller leversjukdom

 

SSRI-preparat

Där hormonbehandling inte är lämpligt kan SSRI-preparat ge en relativt god lindring mot framförallt värmevallningar och svettningar.

 

Naturpreparat

Det finns flera olika naturpreparat. De går att köpa utan receptförskrivning på apotek eller hälsokostaffärer. Dessa preparat är relativt lite studerade, därmed vet man inte så mycket om dess effekter eller bieffekter.

Fysisk aktivitet

Flera studier visar att regelbunden fysisk aktivitet har många fördelar för kvinnor i klimakteriet. Den största effekten är visad på värmevallningar och svettningar men också på humörpåverkan, nedstämdhet, urininkontinens och benskörhet. Risken för hjärt-kärlsjukdom minskar också med fysisk aktivitet. En aktiv livsstil är alltid bra att sträva efter, oavsett ålder.

Akupunktur

Flera studier har genomförts med akupunktur som behandling av värmevallningar och svettningar. Många studierna visar på en tydlig minskning av symtomen.

Sexologi

Nedsatt sexlust kan märkas redan tidigt i klimakteriet, redan innan 50-årsåldern. En orsak kan vara att en del kvinnor lider så svårt av klimakteriebesvär med sömnstörningar och psykisk ohälsa att lust och glädje förknippat med sex försvinner. Ibland kan man behöva hjälp av en sexolog.

En del kvinnor besväras av torra slemhinnor vilket ofta medför skavkänsla och samlagssmärtor. Då rekommenderas i första hand lokal östrogenbehandling. Dessa finns i olika former och kan köpas receptfritt på apotek. Man kan pröva sig fram och se vilken form och preparat som passar en själv bäst. 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6

Vi hjälper kvinnor i hela Sverige

bottom of page