top of page

Sexolog

Sexologen hjälper till att sätta ord på upplevelser som handlar om frågor kring sexualitet, lust, problem i kommunikationen med ev partner. Vanliga orsaker till att personer söker hjälp är lustproblem, sexuellt självförtroende, sexuell identitet, sexuella relationer och andra funderingar kring sexuell hälsa. Gynekologen kan tillsammans med sexologen skapa en god förutsättning för att ge kvinnor ett välfungerande sexliv innan, under och efter klimakteriet.

bottom of page