top of page

Vi välkomnar Dr Sara Acking

Vi välkomnar Dr Sara Acking till Noonakliniken som med lång erfarenhet och djup kunskap inom klimakteriet kommer kunna hjälpa patienter. Besök https://www.noonakliniken.se/bokatid för att boka tid till Dr Acking.


Hej Sara! Välkommen till Noonakliniken. Berätta lite om din bakgrund.

Jag har gjort min specialisttjänstgöring på Kvinnokliniken på Södersjukhuset och jobbade där i nästan 10 år. Därefter har jag jobbat inom öppenvården på olika kliniker med både mottagning och operation. Jag har senaste åren haft stort fokus på klimakteriepatienter.


Du har arbetat länge som gynekologisk kirurg. Hur tänker du att den erfarenheten ska komma till användning inom klimakterievården?

Det underlättar bedömningen av ultraljudsfynden vid undersökningarna samt gör det lättare att veta när en operation behövs, tex vid blödningstrassel i samband med klimakteriebehandling. Och om upplevda trängningar som är vanligt efter klimakteriet beror på sköra slemhinnor orsakade av östrogenbrist, eller om det tex orsakas av ett framfall.


Vilka är dina 3 bästa tips till kvinnor som närmar sig klimakteriet och upplever symtom och besvär?

- Att se över sin livssituation, vad kan jag förändra? Tex motionera mer eller på annat sätt, se över matvanor och sömnbehov.

- Minska på stressen, se till att få tid till mental återhämtning. Tex lugna promenader, avslappningsövningar, yoga, mindfulness. 10 minuters avslappning per dag kan göra stor förändring!

- Sök vård om du tycker du försökt komma till rätta med dina besvär på egen hand men ändå inte mår bättre. Det finns mycket effektiv hjälp att få!


Dr Ackings har erfarenhet av öppenvård och klimakteriefrågor från:

- Södersjukhuset

- Ultragyn Sophiahemmet

- Cevita Care GynStockholm

- Carlakliniken

- Medlem i Endokrin-ARG SFOG


549 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page