top of page

Dr Löfqvist avslutar sin kliniska karriär som gynekolog

Dr Hilde Löfqvist har bestämt sig för att avsluta sitt kliniska arbete inom gynekologi. Hon har haft en lång och framgångsrik karriär och varit en tongivande pionjär inom klimakterievården. Dr Löfqvist har genom sitt idoga arbete skapat intresse och förståelse för

hormoner och hur dessa kan påverka kvinnor i klimakteriet på ett såväl positivt som negativt sätt.


Dr Löfqvists kunskap och erfarenhet har på ett tillfredsställande sätt kunnat leva vidare genom proaktiv generationsväxling till yngre gynekologer med likartat intresse. Boken Hormonkarusellen samt podden Doktorhildepodden är två tydliga exempel på var man kan lära sig mer om klimakteriet. Denna kunskap har mynnat ut i en mycket värdefull kunskapsbank som kommer fortsätta hjälpa kvinnor framöver.


Vad innebär detta för alla de kvinnor som är och har varit patienter till Dr Löfqvist?

Kunskap och erfarenhet från Dr Löfqvist finns väl bevarad inom Noonakliniken och dess medarbetare. Det innebär att kvinnor fortsatt med trygghet kan finna sin nya personliga gynekolog på Noonakliniken som kommer leda dem genom livspusslet där klimakteriet är en viktig del. Vidare kommer Dr Löfqvist fortsätta med utbildning av nya generationens gynekologer med fokus på klimakteriet.


Dr Löfqvist hjälpte till att starta Noonakliniken där hon överlämnar ett gediget arbete till sina efterträdare på Noonakliniken. Dr Löfqvist vill tacka alla kvinnor som hon har träffat genom åren och som har delat sin livshistoria med henne. Klimakteriet har lyfts fram i fokus! Fortsätt gärna lyssna på Doktorhildepodden som tar upp flera aktuella ämnen inom hälsa. Dr Löfqvist avslutar nu sin kliniska verksamhet och kommer inte att ta emot patienter framöver.


Noonakliniken lyckönskar Dr Hilde Löfqvist på hennes fortsatta resa som opinionsbildare och förespråkare för god kvinnohälsa.


549 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page