top of page

Vad är egentligen klimakteriet?

Historia

I den västerländska kulturen existerar många negativa stereotyper till äldre kvinnor medan ungdomlighet ofta ses som något attraktivt. Detta kan leda till att kvinnorna känner ambivalens till förändringarna i sina kroppar under klimakteriet. Den rådande kulturen påverkar alltså kvinnans upplevelse och attityd till klimakteriet.

Förr i tiden hade man inte samma förståelse för sambandet mellan äggstocksfunktion och klimakteriebesvär. Man ansåg att mensblödningen var nödvändig för att rensa kroppen från bla gifter som annars kunde orsaka sjukdomar och psykiska besvär. När så menstruationen upphörde låg det nära till hands att tro att dessa blod och giftiga ämnen hölls kvar i kroppen och gav upphov till sjukdomar och psykiska besvär. När kvinnans förmåga att bli gravid upphörde framstod för många dessutom en känsla av att inte ”duga” som kvinna, hustru, älskarinna och mor. Alla dessa myter kan ligga till grund för den delvis tabubelagd syn på klimakteriet som vi har idag.

 

Klimakteriet kallas också övergångsåldern. Det är åren kring sista menstruationen. Denna period i kvinnas liv pågår ca 10 år och sträcker sig från de första tecknen på minskad hormonproduktion till åren efter hennes sista mens.

 

När klimakteriet startar är individuellt. Det beror på olika faktorer såsom genetik, fysisk aktivitet eller tobaksrökning. De vanligaste symtomen är blödningsrubbningar, värmevallningar, sömnstörningar, hjärtklappningsepisoder, nedsatt sexlust, humörsvängningar samt slidtorrhet. Intensiteten av symtomen varierar mellan olika kvinnor.

 

Klimakteriet kan delas in i olika faser

 

Perimenopaus

Kallas ofta för “förklimakteriet”. Under denna fas kan kvinnan uppleva flera symtom som beror på en naturligt sjunkande nivå av progesteron. Det kan yttra sig som oregelbundna menstruationsblödningar och PMS-liknande besvär. Successivt sjunker även östrogennivån och leder till de klassiska besvären såsom värmevallningar, svettningar, hjärtklappning, sömnstörningar och trötthet. Även produktionen av androgener sviktar. Detta kan leda till minskad sexlust, trötthet och försvagning av muskelstyrkan.

Menopaus

Inträffar definitionsmässigt ett år efter den sista spontana menstruationen och representerar slutet på den fertila perioden i kvinnans liv. Den genomsnittliga åldern för menopaus i Sverige är 52 år.

Postmenopaus

Definieras av tiden efter den sista menstruationen. Nu har kvinnan mycket låga nivåer av könshormon. I snitt fortsätter klimakteriesymtomen under ytterligare 5 år men hos ca 10% av kvinnorna kan symtomen fortsätta livet ut.

bottom of page