top of page

Hormonbehandling

Hormonbehandling i klimakteriet kallas också för “menopaus hormon terapi”, MHT. Det är klart fördelaktigt om MHT startas så tidigt som möjligt och gärna så nära menopaus som möjligt. Att starta med MHT efter 60 års ålder eller mer än 10 år efter sista mensen är inte att rekommendera. Man har då sett en ökad risk för bla hjärt-kärlsjukdom, tex stroke. Startar man tidigare än så överväger i stället hälsofördelarna:

 • ger bäst symptomlindring

 • minskad dödlighet

 • skydd mot hjärt-kärlsjukdom

 • minskar risken för tjocktarmscancer

 • motverkar förlust av benmassa

 

Risker gällande hormonbehandling

Det finns en mycket liten riskökning för bröstcancer vid kombinerad östrogen och gulkroppshormonbehandling om den fortgår under många år. 

Risken för djup ventrombos (blodpropp i de djupa venerna) är något ökad första två åren med östrogen i tablettform, dock finns det ingen ökad risk vid behandling med plåster, spray eller gel.

Vid följande tillstånd är MHT inte lämpligt: 

 • Oklar vaginal blödning – tills den är utredd

 • Tidigare genomgången eller aktiv bröstcancer

 • Aktuell djup ventrombos eller blodpropp i lungorna

 • Aktuell eller tidigare hjärt-kärlsjukdom som kärlkramp, stroke eller hjärtinfarkt

 • Allvarlig gall- eller leversjukdom

 

Bioidentiska hormoner

Vad är bioidentiska hormoner?

Humanidentiskt, kroppsidentiskt eller bioidentiskt hormonläkemedel har i princip samma innebörd. Det betyder att läkemedlet innehåller ett hormon som till sin sammansättning är identiskt med det hormon som din kropp producerar, alltså ett kroppseget hormon, som motsvarar människans. Ursprunget till de bioidentiska könshormonerna som används som läkemedel i Sverige återfinns i växtriket och kommer från soja och jams (gäller även de syntetiska hormonerna).

Fördelar med bioidentiska hormoner

 • De flesta kvinnor tolererar de bioidentiska hormonerna bättre än de syntetiska

 • Bioidentiska hormoner har mindre riskökning för bröstcancer jämfört med syntetiska hormoner

 • De har ingen påverkan på kroppens koagulationssystem och ökar därmed inte risken för blodpropp (gäller ej bioidentiskt östrogen i tablettform)

bottom of page