top of page

Gynekologer

Undersökning, ultraljud, utredning och diagnosticering. Läkemedel inkl bioidentiska hormoner förskrivs i samförstånd mellan gynekolog och patient. Träffa gynekologer som är specialiserade inom klimakteriet.

bottom of page