top of page

Dietist

Är du i behov av en livsstilsförändring?

Kosten är en viktig pusselbit i strävan mot att må bra. Som ett komplement till den vård du sökt finns även möjlighet till att träffa dietist digitalt. För att denna pusselbit ska passa in behöver vi anpassa eventuella kostförändringar efter dina förutsättningar och behov för att sträva och nå en varaktig livsstil. I förklimakteriet och klimakteriet händer det mycket i kropp och hjärna.

 

Märker du att du inte har lika lätt att hålla vikten eller gå ner i vikt?


En dietist ser och utgår ifrån dig, ditt liv och dina förutsättningar. Vid det första samtalet får vi en helhetsbild på hur du äter och lever idag. Därefter ges konkreta råd och en plan tas fram för hur du når dina personliga målsättningar. Beroende på dina personliga mål lägger vi en kostplan på hur man önskar fortsätta.

Behandlingsalternativ 1 - 1500kr totalt

2st samtalstillfällen a 1h/per tillfälle
1:a introduktionssamtalet, 1h.
2:a uppföljningssamtal,1h

Behandlingsalternativ 2 - 2000kr totalt

3st samtalstillfällen a 1h/per tillfälle
1:a introduktionssamtalet, 1h.
2:a uppföljningssamtal,1h
3:e uppföljningssamtal,1h

Extra tillfällen
1st samtalstillfälle a 1 h 750kr/h

Öpnnar i maj 2023
bottom of page